Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Oligarşik Devlet Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Egemenliğin belli bir sınıf veya gruba ait olduğu devlet biçimi.

Oligarşi Nedir


Oligarşi, sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Yunancadaki 'az' ve 'yönetim' kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir.

Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler. Oligarşi, küçük bir azınlığın yönetimde olduğu devlet biçimidir. Bu açıdan ele alındığında, oligarşi kavramı, devletin tüm kurumlarının küçük bir azınlığının kontrolünde olması demektir.

Oligarşi olarak modern demokrasi


Robert Michels, herhangi bir politik sistemin sonunda oligarşiye dönüşüceğini öngörmüştür. Bunu, Oligarşinin Tunç Yasası olarak adlandırmıştır. Bu okulun düşünce sistematiğinde modern demokrasiler, oligarşi olarak kabul edilmişlerdir. Bunun sebebi olarak, siyasi rakipler arasında görülebilir ve uygulanabilir farklılıkların gerçekten küçük olması ve oligarşik elitlerin saygın siyasi makam ve mevkilere kendilerince sıkı sınırlamalar koymasını saymışlardır. Özellikle bu sınırlandırmalar, politik kariyerleri sıkı biçimde, seçilmemiş olan ekonomi ve medya patronlarının güdümüne bırakmıştır. Buradan yola çıkarak şu yaygın terim ortaya çıkmıştır: "Tek bir politik parti vardır, o da hükümet partisidir."


Oligarşik Devlet Resimleri

 • 3
  Oligarşik Devlet 3 yıl önce

  Oligarşik Devlet

Oligarşik Devlet Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 hafta önce

  Yönetim Biçimleri sunusu slayt pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  YÖNETİM BİÇİMLERİMONARŞİ OLİGARŞİ TEOKRASİ CUMHURİYETstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  2. Sayfa
  MONARŞİMUTLAK MONARŞİTek kişinin egemenliğindedir. Bu kişi soylu aileden geldiği için egemenliğini kendi üzerine alır. Yasama,yürütme,yargı ona aittir. Yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermez. Yönetim babadan oğula geçer.Günümüzde SuudiArabistan,Ürdün gibi ülkeler bu yönetimle yönetilir. style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  OLİGARŞİ Bir grubun egemenliğindedir.Devlet soyluları oluşturan grupla yönetilir.Yöneticiler kendilerini kendierini yönetime getirenzümreye karşı sorumluluk hisseder.Bu yönetimde hak ve özgürlükler yer almaz. Yakın zamanda G. Afrika bu yönetimle yönetilmiştir. style.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  4. Sayfa
  MEŞRUTİ MONARŞİÜlke yönetiminde hükümdarın yanında meclisin olduğu yönetim biçimidir. Bu ülkelerde halk oy kullanabilir. Her türlü hak bulunmaktadır.Kral bu ülkelerde semboliktir.Günümüzde İngiltere,Hollanda, İspanya,Danimarka,İsveç bu yönetimle yönetilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  TEOKRASİDine dayalı yönetim biçimidir. Egemenliğin kaynağı Tanrıdır. Yöneticiler ülkeyi Tanrı adına yönetir. Yargı, yasama, yürütme dinsel kurallarla sınırlanır. Dine karşı çıkanlar ölümle cezalandırılır. Günümüzde Vatikan ve İran bu yönetimle yönetilir. style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

  6. Sayfa
  CUMHURİYETHalkın egemenliğine dayanır. Yöneticileri halk seçer Halkın bir çok hak ve özgürlükleri vardır. Halk seçtiği parlomento ile meclis oluşturur. Bu meclis yasa yapar. Hükümet oluşturur. Günümüzde bir çok ülke bu yönetimle yönetilir.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  7. Sayfa
  DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ Eski Yunan Siteleri Roma Cumhuriyet Dönemi Magna Carta Libertatum Fransız İnsan Hakları ve Bildirgesi BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  ESKİ YUNAN SİTELERİ(M.Ö 450)Demokrasinin ilk uygulandığı yerdir. Özgürler “agora” denilen yerde yasa yaparlardı. Devlet yöneticileri oylanarak seçilirdi. Kadın ve kölelere hak yoktur. Yalnız özgür ve yetişkin erkekler oy hakkına sahiptir. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  ROMA’DA CUMHURİYET DÖNEMİ(M.S 212)Roma’da bir dönem cumhuriyet dönemi vardı. Roma’da yaşayan her vatandaş Roma vatandaşı sayılırdı. Meclis kral akrabası ve soylulardan oluşurdu Vatandaşlar ülke yönetimine katılmamıştır.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  MAGNA CARTA LİBERTATUM(M.S1215)Avrupa’da yaşanan ilk demokrasi hareketidir. İngiltere Kralı I. John ve derebeyler tarafından imzalanır. Kralın yetkilerinin sınırlandığı ilk belgedir. Halka az da olsa hak tanınmıştır. Hukuk devleti anlayışı gelişme göstermiştir. style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  11. Sayfa
  FRANSIZ İNSAN HAKLARI VE BİLDİRGESİ(M.S 1789)Fransız halkının aydınlanmacının etkisiyle krala ayaklandı. Özgürlük ve eşitlik ortaya konulmuştur. Halkın yönetime katılmasını istemiştir. Yasa herkesin eşit olması istenmiştir.style.visibilityppt_wppt_xppt_yrrrrr

  12. Sayfa
  BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi(10 ARALIK 1948)Tüm insanlar için kabul gören ilk uluslar arası belgedir. Devletlerin kabul etmesi için zorunluluk yoktur. Pek çok devletin anayasasında vardır. İnsanlar için hak ve özgürlük vardır. style.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  Avrupa İnsan Hakları SözleşmesiAvrupa Komisyonu tarafından denetim mekanizması oluşturur.Temel hak ve özgürlüklerin Avrupa düzeyindeki güvencesidir. Buna uymayan devletler cezalandırılır.Hakkı çiğnenen birey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurur. style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  14. Sayfa
  TÜRK KADINIOrta Asya Türk Devletlerinde kadın, erkek gibi savaşır,ata biner,avlanırdı. yapılan fermanlar “han ve hatun buyuruyor ki” diye başlardı.Türkler İslamiyeti kabul ettikten kadın önem kaybetti.Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk kadınla ilgili yenilikler getirdi.Kadınlar geri önem kazandı style.visibilityppt_xppt_ystyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

  15. Sayfa
  KADINLARDA İLKLERİlk kadın muhtar: gül esin İlk kadın ilk kadın milletvekilinden biri: satı çırpan İlk kadın başbakan:tansu çiller İlk kadın vali: lale aytaman İlk kadın kaymakam:elif aslan İlk kadın bakan: türkan akyolstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  Etkinlik Bir zümre egemenliği TEOKRASİTek kişi egemenliği: MONARŞİHalk egemenliği OLİGARŞİDine dayalı yönetim biçimi: CUMHURİYETstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  17. Sayfa
  ETKİNLİKİlk kadın muhtar: Satı Çırpan ilk kadın milletvekilinden biri Gül Esinİlk kadın başbakan Lale Aytamanİlk kadın vali Tansu Çillerİlk kadın kaymakam Türkan Akyol İlk kadın bakan Özlem Bozkurt style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  18. Sayfa
  DEMOKRASİNİN SERÜVENİ HAZIRLAYAN: ALİ ZEKİ ALTUNBAŞSINIF: 6/ENO: 1384style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

Oligarşik Devlet Videoları

 • 3
  3 hafta önce

  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Video Sözlük

 • 2
  3 hafta önce

  2 dk'da Yönetim Şekilleri ( Monarşi - Teokrasi - Oligarşi - Cumhuriyet )

Oligarşik Devlet Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Oligarşik Devlet Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Oligarşik Devlet
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin